12

Развитие и култура: Изложбена Галерия

Създаването на изложбено пространство е истинско предизвикателство, тъй като е важно за този тип обществени места, то да интригува, информира, ангажира и образова посещаващата аудитория. По този начин, посетителят може да се докосне духовно с мястото, което има за цел да впечатлява и обогатява.

Функционалното разпределение на пространството се простира на два етажа като за тази цел са съобразени зоните, които то трябва да съдържа, за да се достигне максимално една модерна изложбена галерия за бъдещите поколения.

Discovery and Culture

Концепцията за „Развитие и култура‘‘ се основава от идеята за самото пространство и в начина, по който то ще придаде на посетителя като го ангажира със заетостта от активности. Различните зони носят собствен модел, като влизат в контакт с посетителите, така че да бъдат оползотворени от посещението си.
Докато първият етаж е разделен изцяло на социална среда, която да „държи будна комуникация с посетителите‘‘, вторият етаж показва по-голяма част от изложбите, които са съобразени с интереса на посещаващата публика. Всяка зона играе действаща и първостепенна роля за зрителя. Вторият етаж предлага благоприятна атмосфера за посетителите като ги запознава отблизо с колекциите.

Пространството съдържа две големи зали за изложение и една по-малка зона, в която се съхраняват в стъклени кутии по-интересните артефакти. Съобразена с модерния свят, галерията съдържа и зона за релакс, която се намира на втория етаж, за да може да влияе по-силно, заради гледката отвън. Мястото има за цел да въздейства, затова подбраните материали за интериора са предвидени с дървесни декори и повече блясък, за да придобие една иновативна среда.

Използвани са огледала на някои от местата, заради отражението от река Темза, която играе важна роля за идеята на пространството. Контрастът между ново и старо се отличава в материалите и представяната колекция. Поставени са интерактивни екрани, които излъчват информация за бъдещи изложби и събития, които мястото ще предоставя за напред.

Discovery and Culture