LEVEL ≠0,00

M 1:100

Съвременна библиотека

В съвременната библиотека ще има многофункционални пространства, open-space пространства. Съвременната система за доставка на книги BookBot също ще бъде част от нея, както и дейности като литературно четене, 3Д принтиране, роботика, изложбени зони и места за workshop.

За фасадите са използвани енергоефективни материали, както и събиране и пречистване на дъждовната вода. Покривът ще бъде използваеми и всеки ще може да се наслади на гледката и да прекара часове с приятели или просто с книга в ръка.

Level +4,50

M 1:100

Level +9,00

M 1:100