Сграда в исторически контекст – опазване на културното наследство

Жилищна сграда – бивша на д-р Нено Салчев-1926г.

Жилищната сграда на ул. „ Ген. Паренсов“ 4 е държавна собственост и е наследство от доктор Нено Салчев. В териториалния й обхват са разположени значими недвижими културни ценности. Територията включва улични направления с добре запазена софийска атмосфера и застрояване от първото десетилетие на 20-ти век.Жилищната сграда е разположена ъглово на улична линия, като тя допълва уличния фронт и силует. Прилежащото дворно пространство е с нарушена структура и функционална автентичност.

Има богато пластично третиране на главните фасади. Акцентирано е на ъгъла с еркер, завършващ с купол. Наблюдава се влияние на сецесиона в третирането на фасадите, пропорциите на прозоречните отвори, в детайла. С времето в композицията не са настъпили промени.

ЗАСНЕМАНЕ

Партер
Етаж първи
Етаж втори
Таванско помещение

АДАПТАЦИЯ – АРТ ШКОЛА

Североизточна фасада М: 1:100

Северозападна фасада М: 1:100

Сграда в исторически контекст – опазване на културното наследство

Жилищната сграда на ул. „ Ген. Паренсов“ 4 след реставрация ще бъде Арт школа за малки деца и младежи. Спрямо местоположението, сградата се намира в близост до няколко училища-основни и езикови гимназии. Новата функция събира на едно място различни образователни и развлекателни дейности, и ще привлече деца от всички училища и квартали.

Първият етаж е изцяло с образователна цел – на него ще има разположени школи за езици – английски, немски, френски и испански. Към тях има зала за събирания и администрация. На следващите два етажа децата ще могат да се докоснат до различни дейности – керамика, стъклопис, рисуване, музика, литературно четене и театър. На всеки етаж ще има изложбени зони с произведенията, направени именно от децата.

Проектирани са отворени пространства с меко сядане и места за събирания като кафе. Таванското помещение ще бъде напълно open-space, многофункционално, с изложбена зона и места за сядане. Ще се използва за специални събирания, коктейл срещи, представяне на изложби или просто място за четене с библиотека.

Фасадите ще запазят облика си като ще бъдат реставрирани обрушванията на мазилката, ще бъде премахнати окабеляването и граафитите, както и ще бъдат върнати оригиналните
дървени прозорци на втория и таванския етаж. Входната врата ще бъде заменена с оригиналната, а на мястото на зазиданите прозорци ще
бъдат върнати оригиналните такива.

Партер М 1:100
Етаж първи М 1:100
Eтаж Втори М 1:100
Тавански Eтаж М 1:100

Разрез А-А

Разрез Б-Б