Полша
Варшава

Студентски комплекс с конферентен център

Комплексът представлява 3 студентски общежития, обществена сграда с библиотека, фитнес, ресторант и развлекателни помещения и Конферентен център в старата фабрика. Студентското общежитие S2 е 7 етажен обем с 1 подземно ниво и 6 надземни. Сградата е изградена чрез интегриране на функцията с терена и запазването на вътрешния озеленен парк. Партерното ниво е с общи споделени пространства включващи зона за работа, амфитеатрално пространство за отдих и с възможност за представяне на лекции, перални помещения и помещения за складиране на велосипеди.

Типовите етажи се състоят от единични и двойни стаи с баня и малка кухня, както и от общи пространства за работа и големи външни тераси за отдих. На второ ниво трите сгради на студентските общежития са свързани чрез остъклена
топла връзка, която е със самоносеща, самостоятелна метална конструкция. Достъпът до зеления покрив се осъществява чрез стълби и капандури на VELUX. На него са поставени соларни панели, както и система за събиране на дъждовната вода, чрез които се цели постигане на по-добра устойчива архитектура.

Старата фабрика е трансформирана в събирателен център с пространства за срещи, културни събития, работилници, изложби и офиси на различни асоциации и фондации. Архитектурната форма е запазена, а фасадите – реновирани.

АНАЛИЗ

https://space-in.design/wp-content/uploads/2022/07/достъп-улици-1-resized-1024x1024.png ДОСТЪП – УЛИЦИ, ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
https://space-in.design/wp-content/uploads/2022/07/велоалеи-1-resized-1024x1024.png ВЕЛОАЛЕИ
https://space-in.design/wp-content/uploads/2022/07/зелена-схема-1-resized-1024x887.png ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Ситуацията се намира в Източната зона на гр. Варшава/смесена зона с преобладаващо средно етажно застрояване/, квартал ,,Южна Прага”. Характерен е с богата зеленина, голям парк с клинове и естествен въздушен коридор.

Икона север
Схема - сутерен

План ниво -3,50

63 БР. ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА

12БР НАДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА

ГРП – 3 БР.

АБОНАТНА – 6 БР.

СИТУАЦИЯ

Схема - ситуация

КОНЦЕПЦИЯ

Концепция - 1
Концепция - 2
Концепция - 3
Концепция - 4
Типов етаж

План ниво 0,00

Етаж 1

План типов етаж

Разрез 1
Разрез 2

Конферентен център

Старата фабрика е трансформирана в събирателен център с пространства за срещи, културни събития, работилници, изложби и офиси на различни асоциации и фондации. Архитектурната форма е запазена, а фасадите – реновирани.

Фасада северозапад Фасада югоизток